Dissolved oxygen meter

dissolved oxygen meter

Dissolved oxygen meter สำหรับการวัดปริมาณออกซิเจนในตัวอย่างน้ำ ซึ่งค่า DO เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รสชาติของน้ำดื่ม และการกัดกร่อนของตัวอย่างน้ำ การใช้งานทั่วไปได้แก่การบำบัดน้ำบาดาล น้ำเสีย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Original price was: ฿6,600.00.Current price is: ฿6,251.00.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID

ออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved oxygen (DO) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำได้หลายวิธีเช่นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจากพืชน้ำ ผ่านคลื่นและน้ำที่ลอยตัวซึ่งผสมอากาศเข้าไปในน้ำ และโดยการแพร่จากอากาศโดยรอบ ออกซิเจนละลายได้ง่ายในน้ำโดยไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจน ซึ่งหมายความว่าออกซิเจนจะคงสภาพเป็นออกซิเจน โดยให้คุณสมบัติทางชีวเคมีจำนวนหนึ่ง

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่น้ำสามารถกักเก็บได้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 8 ถึง 14 มก./ลิตร ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในน้ำเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นั้นต้องการออกซิเจนเพื่อความอยู่รอด ระดับ DO ที่สูงจึงมีส่วนทำให้ประชากรในน้ำมีสุขภาพดี ซึ่งช่วยในกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ของลำธารตามธรรมชาติ รวมถึงการสลายตัวของอินทรียวัตถุ

สัตว์น้ำจะเครียดหากระดับ DO ลดลงต่ำกว่า 5 มก./ลิตร และปลาจำนวนมากสามารถฆ่าได้คือระดับที่ลดลงอีกมาก ค่า DO ที่สูงยังส่งผลต่อแหล่งน้ำของเทศบาลด้วย เนื่องจากน้ำที่มีออกซิเจนจะมีรสชาติที่ดีกว่า มีความใสและมีกลิ่นน้อยลง อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียของระดับ DO ที่สูง เนื่องจากสามารถเพิ่มการกัดกร่อนจากการเกิดออกซิเดชันได้

ระดับออกซิเจนละลายน้ำต่ำอาจเกิดจากปัจจัยบางประการ ตัวอย่างเช่น น้ำอุ่นไม่สามารถเก็บ DO ได้มาก การมีประชากรมากเกินไปของสิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถมีส่วนทำให้ DO ต่ำได้เช่นกัน สัตว์น้ำและแบคทีเรียสามารถกิน DO ในปริมาณมาก ทำให้ระดับลดลงหากประชากรสูงเกินไปสำหรับสภาวะ (อุณหภูมิของน้ำและอัตราการให้ออกซิเจนซ้ำ)

การให้ปุ๋ยมากเกินไปเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ระดับออกซิเจนละลายน้ำต่ำ การไหลบ่าจากทุ่งเกษตรกรรมมีฟอสเฟตและไนเตรตอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้สาหร่ายบานและขยายพันธุ์พืชน้ำ แม้ว่าพืชจะผลิตออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ก็ยังใช้ออกซิเจนจำนวนมากเมื่อมีเมฆมากหรือมืดและไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ความหนาแน่นของพืชสูงยังนำไปสู่ความหนาแน่นสูงของสัตว์และแบคทีเรียที่เอื้อต่อการใช้ออกซิเจนและระดับ DO ต่ำ