900P เครื่องวัดค่า pH ORP EC TDS DO Salinity Resistivity และ ISE แบบ 8 IN 1 เก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่าน USB

฿42,000.00

900P เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยโหมดวัด 8 แบบ สำหรับการวัด pH ORP ความเข้มข้นของไอออน (ISE) EC TDS Salinity Resistivity และ DO (Dissolved Oxygen) มีหน่วยความจำภายในเก็บข้อมูลได้ 500ค่า สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่าน USB

  • ย่านการวัด pH : -2.000~20.000pH
  • ย่านการวัด TDS : 0~100.0ppt (Max. 200ppt)
  • ย่านการวัดความเค็ม : 0.00~80.00ppt
  • ช่วงวัดออกซิเจน DO: 0.00 ~ 20.00 mg/L
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์