เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิเป็นหนึ่งในการวัดที่พบมากที่สุด ความชื้นเป็นตัววัดปริมาณไอน้ำในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์วัดปริมาณน้ำในอากาศโดยสัมพันธ์กับปริมาณไอน้ำ (ความชื้น) สูงสุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจวัดเพื่อดูว่าไม่มีความผิดปกติใดเป็นพิเศษ

เครื่องมือนี้จึงเหมาะสมสำหรับพื้นที่ดังต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการ คลังสินค้า โถงการผลิต และห้องทำงานเกือบทุกแห่งมีการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในจุดที่กระจัดกระจายจำนวนมาก ความชื้นสูงมักสร้างความเสียหายให้กับโลหะ กระดาษ สารเคมี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้ารุ่นแนะนำ

ประโยชน์ของเทอร์โมวัดความชื้น

  • ตรวจสอบระดับความชื้นในตู้อบ ห้องเพาะเลี้ยง เรือนกระจก และตู้ควบคุมสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการ
  • การวัดความชื้นในพื้นที่จำกัด ห้อง หรืออาคารที่ระดับความชื้นมีความสำคัญต่อกิจกรรมที่กำลังดำเนินการหรือต่อวัตถุหรือวัสดุที่จัดเก็บ
  • การวัดความชื้นในบ้านหรือที่อยู่อาศัย
  • การติดตามสภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

การวัดอุณหภูมิและความชื้นสามารถพบได้ในห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรมทุกแห่ง: การรักษาความปลอดภัย เภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความแม่นยำ Certificate of Calibration