เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้รังสีความร้อนหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการอ่านค่าอุณหภูมิพื้นผิวโดยที่ไม่ต้องสัมผัส ซึ่งช่วยให้สามารถวัดได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องสัมผัสจากระยะที่ปลอดภัย เครื่องวัดชนิดนี้มีหลายแบบเป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถแสดงการอ่านค่าอุณหภูมิได้หลังจากสแกนบางส่วนของวัตถุหรือพื้นที่ด้วยเลเซอร์ การใช้งานหลักของเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดคือการอ่านจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิว ผนัง การระบายอากาศรถยนต์ อาหารหรือแม้กระทั่งตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared

เครื่องวัดชนิดนี้โดยทั่วไปมีเลเซอร์ที่ช่วยในการเล็งเป็าไปที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อวัดอุณหภูมิของผนังหรือพื้นที่ เลเซอร์จะอ่านอุณหภูมิที่ออกมาจากผนังหรือพื้นที่และแสดงอุณหภูมิบนอุปกรณ์

ความสามารถในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิจากระยะไกลเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของ เนื่องจากเราไม่อยากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นซึ่งอาจเป็นบริเวณที่ร้อนจัดเช่นเครื่องยนต์ของรถหรือเตาปรุงอาหารเป็นต้น

แม้ว่าเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดบางประเภทจะไม่ทำงานเหมือนกัน แต่ก็มีหลักการพื้นฐานเหมือนกันคือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดออกแบบมีให้มีรูปร่างคล้ายปืนพกโดยชี้ไปที่เป้าหมายแล้วคลิกเพียงเท่านี้คุณสามารถรู้อุณหภูมิได้

ชนิดของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared สำหรับวัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย หน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับวัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย หน้าผากจะวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยอาศัยการตรวจจับพลังงานอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากหน้าผาก ผู้ใช้สามารถรับผลการวัดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของเรา

ความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิ IR ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

สำหรับการวัดอุณหภูมิในมนุษย์ต้องใช้เครื่องวัดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรม/สิ่งแวดล้อมจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขวางเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อุณหภูมิที่วัดได้ในเทอร์มอมิเตอร์ประเภทนี้สามารถอยู่ในช่วง -60 ถึงมากกว่า 500 °C เครื่องวัดอุณหภูมิ IR อุตสาหกรรมมีค่าความผิดพลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ± 1 ถึง 1.5 °C ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

ในทางตรงกันข้ามผลลัพธ์ของเครื่องวัดอุณหภูมิ IR ทางการแพทย์จะต้องมีความแม่นยำมากกว่าและช่วงอุณหภูมินั้นจำเป็นต้องรองรับอุณหภูมิร่างกายที่คาดไว้ของมนุษย์เท่านั้น เครื่องวัดอุณหภูมิ IR ทางการแพทย์มีช่วงการวัดอุณหภูมิระหว่าง 32 °C ถึง 42.5 °C และความแม่นยำได้ที่ ± 0.3 °C เมื่อพิจารณาว่าความแตกต่างไม่ควรนำเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด Infrared สำหรับอุตสาหกรรมไปวัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared สำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องวัดชนิดนี้ออกแแบบมาวัดอุณหภูมิพื้นผิวในช่วงอุณหภูมิที่กว้างเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยทั่วไปมีช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึงมากกว่า 500 °C และมีค่าความผิดพลาด ± 1 ถึง 1.5 °C

กล้องถ่ายภาพความร้อน เทอร์โมสแกน

อุปกรณ์ชนิดนี้วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการของ Infrared แต่ความแตกต่างคือเราจะได้ภาพความร้อน โดยกล้องจับความร้อนจับภาพและสร้างภาพของวัตถุโดยใช้รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุในกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายภาพความร้อน ภาพที่สร้างขึ้นแสดงถึงอุณหภูมิของวัตถุ

เทคโนโลยีพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพความร้อนได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกสำหรับกองทัพ อย่างไรก็ตามยังถูกใช้ในการดับเพลิง งานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้ากำลังตรวจวัดอุณหภูมิของฉนวนและหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเป็นต้น