MACHEREY-NAGEL กระดาษลิตมัสเยอรมัน: แถบวัดและทดสอบค่า pH คุณภาพสูง

กระดาษลิตมัสเยอรมัน

กระดาษลิตมัสแบรนด์เยอรมัน MN (MACHEREY-NAGEL) นิยมใช้กันทั่วไปในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย บริษัทสัญชาติเยอรมันมีชื่อเสียงด้านการวิจัย ห้องทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์คุณภาพสูง

ดังนั้นสินค้ากระดาษ Litmus paper ยี่ห้อเยอรมัน MACHEREY-NAGELเป็นสินค้ามีคุณภาพสูงและผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง นำเสนอกระดาษทดสอบกรด-ด่างที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันทำให้คุณสามารถเลือกได้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

สินค้าแนะนำ

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ชนิดหนึ่งที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย โดยจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ของสารละลายที่ใส่ไว้และสามารถใช้ระบุค่า pH ของสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นิยมใช้ในการทดลองทางเคมีและชีววิทยา ตลอดจนในอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อทดสอบค่า pH ของของเหลวเช่นน้ำและดิน เป็นวิธีที่ง่าย ราคาไม่แพง และสะดวกสำหรับการทดสอบค่า pH

ตัวอย่างกระดาษชนิด 4 แถบ

คำแนะนำและขั้นตอนเวิธีใช้กระดาษลิตมัส:

  1. เตรียมตัวอย่าง: ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำ สารละลายหรือวัสดุที่ต้องการทดสอบและความสะดวก หากจำเป็นให้เตรียมสารที่ต้องการตรวจใส่ในวัสดุที่เป็นแก้วเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนของสารนั้น
  2. เลือกชนิดกระดาษลิตมัสสำหรับการทดสอบ: คุณสามารถซื้อชนิดแบบแถบหรือแบบม้วนได้ตามต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังไม่หมดอายุโดยดูได้จากด้านข้างของกล่อง
  3. จุ่มกระดาษลงในตัวอย่าง: จุ่มลงในตัวอย่างอย่างระมัดระวัง (หากไม่ใน่ใจว่าเป็นกรดหรือด่างรุ่นแรงมากแค่ไหน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุ่มกระดาษไปจนสุด (กรณีเป็นชนิด 4 แถบให้จุ่มลงจนมิดทั้ง 4 แถบวัด) และรอประมาณ 5-15 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสีบนกระดาษแห้งเท่ากันกันทั้งแผ่น
  4. นำไปเปรียบเทียบสี: ค่อยๆ นำไปเปรียบเทียบสีกับแผนภูมิสีบนบรรจุภัณฑ์ สีของกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนไปตามค่า pH ของตัวอย่าง
  5. บันทึกผลลัพธ์: เมื่อคุณระบุค่า pH ของตัวอย่างได้แล้ว ให้บันทึกผลลัพธ์ลงในสมุดบันทึกสำหรับห้องปฏิบัติการหรือบันทึกข้อมูลของคุณ
  6. ทำซ้ำขั้นตอนขั้นต้นหากจำเป็นหรือไม่แน่ใจ

ทางเลือกสำหรับการวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัดแบบดิจิตอล

เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดค่า pH (ความเป็นกรดหรือด่าง) ของของเหลวหรือสารละลาย ค่า pH มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดย 7 คือเป็นกลาง น้อยกว่า 7 คือเป็นกรด และมากกว่า 7 คือเป็นด่าง โดยทั่วไปแล้ว เครื่องวัดค่า pH จะประกอบด้วยหัววัดหรือเซ็นเซอร์ที่สอดเข้าไปในของเหลวที่กำลังทดสอบ และเครื่องวัดหรืออุปกรณ์อ่านค่าที่แสดงการวัดค่า pH

หัววัดของเครื่องวัดค่า pH โดยทั่วไปประกอบด้วยอิเล็กโทรดแก้วซึ่งมีความไวต่อไฮโดรเจนไอออน (H+) ในของเหลวที่กำลังทดสอบ และอิเล็กโทรดอ้างอิงซึ่งช่วยให้การวัดมีความเสถียร อิเล็กโทรดแก้วสร้างแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นสัดส่วนกับค่า pH ของของเหลว และแรงดันไฟฟ้านี้จะถูกวัดและแสดงโดยมิเตอร์หรืออุปกรณ์อ่านค่า

แบบปากกา
HI98118

เครื่องวัดค่า pH meter คุณภาพสูง

ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาเช่น การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและเครื่องดื่ม การบำบัดน้ำ เคมี เภสัชกรรม และการวิจัย

เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในสาขาเหล่านี้ในการวัดค่า pH ของของเหลวเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงที่ต้องการ

pH meter รุ่นแนะนำ