DO Meter แบบปากกา: โซลูชันแบบพกพาสำหรับการวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

DO meter แบบปากกา

DO meter แบบปากกาเป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ตามชื่อที่แนะนำ เครื่องวัด DO ประเภทนี้มีรูปร่างเหมือนปากกาทำให้ง่ายต่อการพกพาและใช้งานภาคสนาม

โดยทั่วไปเครื่องวัดค่า DO Meter แบบปากกาจะประกอบด้วยหัววัดที่สามารถจุ่มเข้าไปในแหล่งน้ำที่กำลังวัด หัววัดประกอบด้วยอิเล็กโทรดที่ตรวจจับความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำและส่งข้อมูลไปยังหน้าจอของอุปกรณ์ อุปกรณ์ยังอาจมีคุณสมบัติเช่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติและการแก้ไขความเค็มเพื่อให้การวัดแม่นยำ

เครื่องวัดค่า DO แบบปากกามักใช้ในการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบำบัดน้ำเสีย มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวัดภาคสนาม เนื่องจากพกพาสะดวก ใช้งานง่าย และให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว สามารถใช้เครื่องวัด DO แบบปากกาเพื่อวัดระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล และบางรุ่นยังสามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในอากาศได้อีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/do-meter

DO meter แบบปากการุ่นแนะนำ

การวัดค่า Dissolved oxygen (DO meter)

การวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) หมายถึงกระบวนการหาปริมาณของโมเลกุลออกซิเจนที่มีอยู่ในของเหลวเช่น น้ำ DO เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในน้ำเนื่องจากใช้เพื่อการหายใจ

ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงอุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ความเค็ม และการมีอยู่ของพืชและสาหร่าย

การวัดค่า DO มีความสำคัญต่อการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบำบัดน้ำเสีย ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ DO สามารถช่วยประเมินคุณภาพน้ำและระบุแหล่งที่มาของมลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำเป็นต้องรักษาระดับ DO ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ จะมีสุขภาพดีและเจริญเติบโต ในการบำบัดน้ำเสีย ระดับ DO มีความสำคัญต่อการสลายสารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำเสีย

การวัด DO สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องวัด DO แบบปากกา เครื่องวัดแบบมือถือ และระบบตรวจสอบออนไลน์อัตโนมัติ

วิธีทั่วไปในการวัด DO คือวิธีไฟฟ้าเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หัววัดหรือเซ็นเซอร์เพื่อวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในของเหลว วิธีนี้อาศัยปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนที่ละลายน้ำกับอิเล็กโทรดในโพรบ ซึ่งจะสร้างสัญญาณที่เป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของ DO

โดยทั่วไปการวัดค่า DO จะแสดงเป็นหน่วยมิลลิกรัมของออกซิเจนต่อน้ำหนึ่งลิตร (มก./ลิตร) ระดับออกซิเจนละลายมาตรฐานในน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ความดันบรรยากาศ และระดับความสูง อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางทั่วไป ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำที่ดีควรมีอย่างน้อย 5-6 มก./ลิตร และในน้ำทะเลควรมีอย่างน้อย 4-5 มก./ลิตร

โดยสรุป

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำมีความสำคัญต่อการใช้งานที่หลากหลาย และโดยทั่วไปจะดำเนินการโดยใช้โพรบหรือเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี ระดับ DO จะรายงานเป็นหน่วย mg/L และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การวัดค่า DO สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ สุขภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย