HI97750C เครื่องวัดปริมาณโพเเทสเซียมในน้ำ Potassium Meter ช่วงวัด 0.0-100 mg/L ±1.5 mg/L (พร้อมกระเป๋าอุปกรณ์) มีใบรับรอง Certificate จาก US

Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.

HI97750C เครื่องวัดปริมาณโพเเทสเซียมในน้ำ Potassium Meter  มี 2 ย่านการวัดในเครื่องเดียว โพแทสเซียมเป็นเเร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ทั้งในดินและน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โพเเทสเซียม มีความสำคัญมากในการเพาะปลูก มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายรวมถึงฟังก์ชั่น CAL Check การสอบเทียบเครื่องวัดใช้มาตรฐาน NIST ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  • ย่านการวัด Low Range (P1) 0.0 – 10.0 mg/L (ppm)
  • ย่านการวัด Medium Range (P2) 10 – 100 mg/L (ppm)
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID