รู้จักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ และการทดสอบความแม่นยำ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์ (thermos: hot; metron: Measure) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือวัดปริมาณพลังงานความร้อนโดยระบุระดับความร้อนหรือความเย็นที่สัมพันธ์กัน มีหลายประเภทแต่ละประเภทใช้หลักการวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยให้ค่าเชิงปริมาณของอุณหภูมิซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การแพทย์ อุตุนิยมวิทยา และชีวิตประจำวัน

อุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิคือปริมาณทางกายภาพที่แสดงคุณลักษณะของความร้อนหรือความเย็นในเชิงปริมาณ วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังงานจลน์ของอะตอมที่สั่นสะเทือนและการชนกันซึ่งประกอบกันเป็นสาร

เทอร์มอมิเตอร์ได้รับการสอบเทียบในระดับอุณหภูมิต่างๆ ซึ่งในอดีตต้องใช้จุดอ้างอิงและสารเทอร์โมเมตริกต่างๆ ในการกำหนดคำจำกัดความ มาตราส่วนที่พบบ่อยที่สุดคือมาตราส่วนเซลเซียสซึ่งมีหน่วยสัญลักษณ์ °C (เดิมเรียกว่าเซนติเกรด) มาตราส่วนฟาเรนไฮต์ (°F) และมาตราส่วนเคลวิน (K) ซึ่งส่วนหลังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เคลวินเป็นหนึ่งในเจ็ดหน่วยฐานในระบบหน่วยสากล (SI)

ศูนย์สัมบูรณ์เช่น ศูนย์เคลวินหรือ −273.15 °C เป็นจุดต่ำสุดในระดับอุณหภูมิทางอุณหพลศาสตร์ จากการทดลอง มันสามารถเข้าใกล้ได้มากแต่ไปไม่ถึงจริงๆ ตามที่ยอมรับในกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะดึงพลังงานเป็นความร้อนออกจากร่างกายที่อุณหภูมินั้น

อุณหภูมิมีความสำคัญในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวมถึงฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา วัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิศาสตร์ รวมถึงแง่มุมส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวัน

เทอร์โมมิเตอร์มีหลายชนิดดังต่อไปนี้

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

วัดอุณหภูมิรุ่นแนะนำ

เทอร์มอมิเตอร์

เทอร์มอมิเตอร์

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

แบบอินฟราเรด

แบบอินฟราเรด

วัดอุณหภูมิอากาศ

วัดอุณหภูมิอากาศ

เทอร์มอสแกน

เทอร์มอสแกน

สินค้าแนะนำ

หลักการทำงาน

การวัดอุณหภูมิสมัยใหม่ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างจากชนิดดั้งเดิมที่ใช้ปรอท ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิที่ลดลง

ในปัจจุบันเครื่องมือวัดอุณหภูมิได้รับการปรับเทียบในหน่วยอุณหภูมิมาตรฐานเช่นองศาเซลเซียส (ใช้ในแคนาดา/สหราชอาณาจักร/เกือบทั่วโลก) และหน่วยฟาเรนไฮต์ (ใช้ในสหรัฐอเมริกา) หรือเคลวิน (ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก)

การทดสอบความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์

การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องวัดของคุณเป็นระยะเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นของใหม่หรือหลังจากใช้งานผิดวิธีหรือถูกกระแทกหรือระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเทอร์โมมิเตอร์

1.ทดสอบความแม่นยำด้วยตัวคุณเอง (การทดสอบอ่างน้ำแข็งและการทดสอบน้ำเดือด)

หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง แนะนำให้ทดสอบทั้งในน้ำเดือดและอ่างน้ำแข็ง

วิธีที่ 1. การทดสอบด้วยน้ำแข็ง
 • ขั้นตอนที่ 1. เติมน้ำแข็งลงในถ้วยหรือภาชนะ โดยต้องแน่ใจว่าน้ำแข็งถึงขอบ ควรบดน้ำแข็งเพื่อลดช่องว่าง
 • ขั้นตอนที่ 2 เติมน้ำเย็นลงไปจนต่ำกว่าระดับน้ำแข็งประมาณ 1/2 นิ้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำแข็งยังคงจมอยู่ใต้น้ำโดยไม่ลอยน้ำ ปรับระดับน้ำหากจำเป็น
 • ขั้นตอนที่ 3 จุ่มเครื่องวัดลงในน้ำ โดยต้องแน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสกับก้นหรือผนังของภาชนะ คนอ่างน้ำแข็งเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที เพื่อให้เข็มวัดอุณหภูมิคงตัว
 • ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบอุณหภูมิโดยค่าควรอ่านได้ 0°C และเปรียบเทียบกับช่วงความแม่นยำที่ระบุของผู้ผลิต
วิธีที่ 2. การทดสอบน้ำเดือด
 • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหม้อน้ำพร้อม นำหม้อน้ำไปต้มบนเตา
 • ขั้นตอนที่ 2. ใส่โพรบลงในน้ำเดือด โดยต้องแน่ใจว่าลึกอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว หลีกเลี่ยงไม่ให้โพรบสัมผัสด้านข้างหรือก้นหม้อหรือโดนภาชนะ (เพราะเราต้องการวัดอุณหภูมิของน้ำที่เดือด)
 • ขั้นตอนที่ 3 ปล่อยให้ค่าบนหน้าจอนิ่งหรือเสถียรโดยใช้เวลาประมาณ 4-10 วินาที
 • ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการอ่าน โดยค่าที่ถูกต้องควรอยู่ที่ 100°C ซึ่งเป็นจุดเดือดของน้ำที่ระดับน้ำทะเล

2.ทดสอบความแม่นยำโดยสอบเทียบมาตรฐาน ISO17025

มีผู้ให้บริการสอบเทียบหรือสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการรับรองพร้อมการวัดที่แม่นยำ คุณสามารถเปรียบเทียบการอ่านเพื่อประเมินความแม่นยำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

ประยุกต์การใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการตั้งแต่ในครัวเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม ในครัวสามารถวัดอุณหภูมิอาหารได้ ในตู้เย็นก็ช่วยรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้เช่นเดียวกันในโรงงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญ:

 • ในการตรวจสอบเครื่องยนต์หรือแบริ่ง
 • ระบบปรับอากาศ
 • การตรวจสอบจุดขนส่งและยานยนต์
 • พื้นผิวการเตรียมอาหาร
 • สำหรับการตรวจจับปัญหาที่ซ่อนอยู่
 • สำหรับการสำรวจอาคารเพื่อตรวจจับความชื้นและรอยรั่ว
 • สำหรับระบุการสูญเสียพลังงานและฉนวนที่ไม่ดี ไฟฟ้าขัดข้อง และปัญหาระบบประปา
 • ในห้องปฏิบัติการและห้องเก็บของ

เครื่องวัดอุณหภูมิแต่ละประเภทมีข้อดีและเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน การเลือกเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแม่นยำที่ต้องการ ช่วงอุณหภูมิที่สนใจ และวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือในชีวิตประจำวัน

เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล