ค่า TDS น้ำบาดาล

ค่า TDS น้ำบาดาล

น้ำเป็นสารที่ประกอบด้วยโมเลกุล H2O เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตบนโลก มนุษย์ใช้น้ำในรูปแบบต่างๆ สำหรับดื่ม ซักล้าง ของใช้ในบ้าน ความต้องการทางอุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั้น การวัดคุณภาพน้ำจึงมีความสำคัญมาก

มีการวัดค่าพารามิเตอร์ทางเคมีและทางกายภาพต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ พารามิเตอร์ทางเคมีบางอย่างรวมถึง pH ค่าคอนดักติวิตี้ (การนำไฟฟ้า) ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และความกระด้างของน้ำ (Total Hardness) พารามิเตอร์ทางกายภาพบางอย่างรวมถึงสี กลิ่น ฯลฯ

TDS หรือของแข็งที่ละลายทั้งหมดในน้ำหมายถึงเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุจำนวนเล็กน้อยที่ละลายในน้ำ น้ำกระด้างคือน้ำที่มีแร่ธาตุสูง

ตารางค่า TDS เบื้องต้นของน้ำต่างๆ

TDS (มก./ลิตร) โดยประมาณ
ปริมาณน้ำฝน10
น้ำปะปา275
น้ำชลประทาน500
แม่น้ำน้ำจืด700
น้ำทะเล35000
น้ำบาดาล100 ไปจนถึง >50,000

ความแตกต่างระหว่าง TDS กับความกระด้างของน้ำ (TH Total Hardness)

ความแตกต่างหลักระหว่าง TDS กับความกระด้างคือ TDS ประกอบด้วยสารอนินทรีย์และอินทรีย์ที่ไม่สามารถกรองผ่านกระดาษกรองได้ ในขณะที่ความกระด้างเกิดจากการมีแมกนีเซียม และแคลเซียมของคาร์บอเนต ดังนั้นหากเราใช้ TDS Meter และถึงแม้ว่าค่า TDS จะสูงก็ไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำนั้นมีความกระด้างหรือไม่ได้

ตารางมาตรฐาน ความกระด้างของน้ำ (TH Total Hardness)

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล

การวัดความกระด้างของน้ำ

ความกระด้างรวมของน้ำคือผลรวมของความเข้มข้นของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนบวกในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) ทำได้โดยใช้ชุดทดสอบและเครื่องวัด Hardness

เครื่องวัดน้ำกระด้าง (Hardness)

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำกระด้าง Total Hardness มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA

เครื่องวัดความกระด้างในน้ำ คุณภาพสูง

TDS (Total dissolved solids) คืออะไร

TDS ย่อมาจากของแข็งที่ละลายทั้งหมด ของแข็งที่ละลายน้ำหรือ dissolved solids หมายถึงแร่ธาตุ เกลือ โลหะ ไพเพอร์ และแอนไอออนที่ละลายในน้ำ ของแข็งที่ละลายทั้งหมดอ้างอิงถึง DS พร้อมกับปริมาณสารอินทรีย์ที่ละลายในน้ำ TDS เป็นพารามิเตอร์ทางเคมีเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ

TDS รวมถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่โมเลกุล H2O บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในน้ำ ไม่ควรกรองของแข็งที่ละลายน้ำเหล่านี้ผ่านกระดาษกรองที่มีรูพรุนประมาณ 2 ไมโครเมตร หน่วยที่ใช้วัด TDS คือ มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

 

HI981420

เครื่องมือวัดของแข็งที่ละลายใน้ำ TDS

หากคุณสนใจดูรายละเอียด เครื่องมือวัดคุณภาพสูงรุ่นที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration 

เครื่องมือวัด TDS คุณภาพสูง