Moisture คืออะไร รู้และเข้าใจถึงการตรวจวัด

Moisture

Moisture (ความชื้น) หมายถึงการมีอยู่ของของเหลวโดยทั่วไปคือน้ำในวัสดุต่างๆ เช่นอาหาร กระดาษ ไม้ และวัสดุอื่นๆ ปรกติความชื้นพบได้เกือบทุกที่แม้กระทั่งวัสดุที่เรามองเห็นด้วยตาซึ่งดูเหมือนจะแห้ง แต่จริงๆ แล้วมีน้ำอยู่ในวัสดุในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หากเป็นกรณีที่วัสดุเป็นอากาศเราไม่ใช้คำว่า “Moisture” แต่ใช้คำว่า “Humidity” ซึ่งคือน้ำในสถานะก๊าซ (ไอน้ำ) ในอากาศ หรือเรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์

ปริมาณความชื้นคืออะไร?

ปริมาณความชื้น (Moisture Content) คือการอ้างอิงถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวัสดุ ค่านี้มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมวลของวัสดุ (เช่น %) ซึ่งเราสามารถวัดได้หลายวิธีเช่นด้วยการทดสอบแบบแห้งด้วยเตาอบหรือเครื่องวัดความชื้นในรูปแบบต่างๆ

การทดสอบด้วยเครื่องวัด Moisture Meter

อีกวิธีหนึ่งในการทดสอบความชื้นของวัสดุต่างๆ คือ การใช้เครื่องวัดความชื้น วิธีการทำงานนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวัดความชื้นที่ใช้ เครื่องวัดความชื้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆ:

1.เครื่องวัดแบบไม่มีโพรบวัด: เครื่องวัดเหล่านี้อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ “สแกน” ตัวอย่างวัสดุ แผ่นสัมผัสบนมิเตอร์ต้องการวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและมีความหนาเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง

2.เครื่องวัดแบบโพรบ: เครื่องวัดเหล่านี้ใช้หลักความต้านทานไฟฟ้าในการวัดความชื้นในวัสดุก่อสร้างต่างๆ ชุดหมุดถูกเสียบเข้าไปในวัสดุที่กำลังทดสอบ และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านจากพินหนึ่งและผ่านวัสดุไปยังพินอีกอันหนึ่ง เนื่องจากน้ำนำไฟฟ้า ความต้านทานมากขึ้นหมายถึงน้ำน้อยลง และความต้านทานน้อยลงหมายถึงน้ำมากขึ้น

เครื่องวัดแบบไม่มีโพรบ

3.เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture analyzer): เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดปริมาณความชื้นของตัวอย่างวัสดุต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องทำความร้อนแบบอินฟราเรด ให้ความแม่นยำสูง การใช้งานที่ง่าย เหมือสำหรับวัสดุขนาดเล็กเช่นอาหาร สมุนไพร ยา และอื่นๆ

4.เทอร์โมสแกนภาพความร้อน: กรณีความชื้นในผนัง พื้นที่เกิดจากการรั่วซึมของน้ำ นั้นเราสามารถตรวจวัดได้โดยการใช้เทอร์โมสแกน เพื่อตรวจหาการรั่วซึมของน้ำ เครื่องมือนี้ใช้หลักการอินฟราเรดทำให้มองเห็นภาพความร้อน-ความเย็นได้อย่างง่ายดาย.

(หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่ได้หาค่าความชื้นเป็น % แต่วัดอุณหภูมิโดยแสดงเป็นภาพความร้อนแสดงบริเวณที่มีน้ำซึ่งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

กลุ่มสินค้า Moisture meter ที่น่าสนใจ

ความสำคัญของการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

การควบคุมสภาพอากาศภายในคลังสินค้ามีความสำคัญ หากระดับความชื้นสูงมักจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายจากการเสื่อมได้เช่นรถยนต์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารเน่าเสียง่าย และอื่นๆ อีกมากที่อาจเกิดความเสียหายได้หากมีความชื้นในอากาศมากเกินไป โดยเฉพาะวัสดุที่ดูดความชื้นได้ดีเช่นไม้ กระดาษและบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบของความชื้นสูงนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็นสองปัญหาหลักๆ คือเชื้อราและการสึกหรอหรือสึกกร่อน

เชื้อรา

หากระดับความชื้นสูงกว่า 70%RH (ความชื้นสัมพัทธ์) นี่เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเชื้อราที่จะเติบโตบนสิ่งของ เมื่อเชื้อราก่อตัวขึ้นแล้ว ยากจะขจัดออกให้หมด และสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า ก็อาจทำให้ต้องทิ้ง

นอกจากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บที่ปิดมิดชิด การพัฒนาของเชื้อราสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำคัญกับทุกคนที่เข้าไปในโกดัง เนื่องจากสปอร์แพร่กระจายจากเชื้อราสู่ชั้นบรรยากาศ

การกัดกร่อน

ที่อุณหภูมิ 60%RH ขึ้นไป โลหะเหล็กจะเริ่มเกิดสนิมและสึกกร่อนในอัตราที่รวดเร็ว ทำลายคุณภาพของวัสดุเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเก็บรถ เหล็ก อาจเกิดสนิมและความเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชื้นได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งนี้ส่งผลเสียต่อคุณค่าและความสามารถในการใช้งานของรายการเหล่านี้ และจะต้องมีการซ่อมแซมที่มีราคาแพง