กระดาษวัด pH paper คุณภาพสูง

pH paper

แถบทดสอบ pH paper หรือแถบกระดาษลิตมัสที่คุณสามารถวัดค่า pH ของของเหลวได้ มาตราส่วน pH อย่างเป็นทางการอยู่ระหว่าง 0 ถึง 14 โดยที่ 0 เป็นกรดมากและ 14 เป็นด่างมาก มีบางรุ่นมีช่วงการวัดต่างๆ ตามความต้องการ สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน

ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในไม่กี่วินาที การใช้งานที่หลากหลายเป็นสื่อการสอนที่ดีสำหรับโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบตู้ปลา ไฮโดรโปนิกส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การทดสอบทางอุตสาหกรรม การทดสอบทางการเกษตร และอื่นๆ

pH Paper คุณภาพสูง

วิธีการใช้กระดาษวัด pH paper

พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อใช้แถบกระดาษ pH:

  1. จุ่มแถบทดสอบ pH ลงในของเหลวที่คุณต้องการวัดเป็นเวลาสองวินาที
  2. รอสิบวินาที
  3. เปรียบเทียบกับสีต่างๆ บนกล่องที่ให้มา
  4. ตรวจสอบว่าของเหลวมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง

สรุปการใช้งาน

ใช้งานง่ายนำแถบทดสอบขนาดเล็กออก สัมผัสของเหลวที่จะทดสอบ ไม่กี่วินาทีต่อมา เปรียบเทียบผลการทดสอบกับสีมาตรฐานบนกระดานการ์ด หากไม่มีปฏิกิริยาสามารถอยู่ได้นานขึ้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID