เข้าใจ Total dissolved solids meter เพื่อการทดสอบคุณภาพน้ำ

Total dissolved solids meter

Total dissolved solids (TDS) meter หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดค่า TDS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลาย ทำงานโดยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนและแร่ธาตุที่ละลายอยู่

เครื่องวัดนี้นิยมใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงในโรงบำบัดน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบความเค็มของน้ำ และในระบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อวัดระดับสารอาหารในน้ำ

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดจะประกอบด้วยโพรบที่สอดเข้าไปในสารละลายที่กำลังตรวจวัด ซึ่งเชื่อมต่อกับหน่วยแสดงผลที่แสดงค่า TDS ที่อ่านได้เป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเครื่องวัดจะวัดความเข้มข้นรวมของของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด รวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์และสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

สิ่งสำคัญคือต้องตีความการอ่านค่า TDS ในเนื่องจากการวัดนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสารที่อยู่ในน้ำคือสารอะไร? เป็นพิษหรือไม่? ค่า Total dissolved solids บอกเพียงแค่ว่ามีสารที่ละลายในน้ำกี่มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ดังนั้นควรใช้การทดสอบอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำที่กำลังวัด ดูรายละเอียดเครื่องมือเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/tds-meter

หลักการของ Total dissolved solids meter

หลักการเบื้องหลังเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS meter) นั้นขึ้นอยู่กับการนำไฟฟ้าของสารละลาย เมื่อของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลายแตกตัวเป็นไอออนที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ยิ่งมีไอออนในสารละลายมากเท่าใดค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

Total dissolved solids meter (TDS) ทำงานโดยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนและแร่ธาตุที่ละลายอยู่ เครื่องมือนี้จะวัดค่าการนำไฟฟ้าโดยการส่งกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านสารละลายและวัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้า ยิ่งสารละลายนำไฟฟ้าได้มากเท่าใด ความต้านทานก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

จากนั้นเครื่องวัด TDS จะแปลงการวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นค่า TDS ที่อ่านได้ในหน่วยส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นรวมของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในสารละลาย

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าเครื่องวัด TDS จะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลาย แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอออนและแร่ธาตุเฉพาะประเภทที่มีอยู่ในสารละลาย ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องตีความการอ่านค่า TDS ในบริบทและใช้การทดสอบอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำที่กำลังวัด

หน่วยวัดของเครื่องวัด Total dissolved solids meter

 

หน่วยการวัดสำหรับเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) โดยทั่วไปจะเป็น

ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) และส่วนในพันส่วน (ppt) หรือกรัม/ลิตร (g/L)

หน่วยเหล่านี้วัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลาย โดย 1 ppm เท่ากับ 1 มก./ลิตร โดยที่ “ความหมายของการวัด Total dissolved solids คือในน้ำ 1 ลิตรมีแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในปริมาณกี่มิลลิกรัม”  ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นรวมของของแข็งที่ละลายในสารละลาย

การประยุกต์ใช้เครื่องวัด TDS meter

Total dissolved solids (TDS) meter มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมและการตั้งค่าต่างๆ การใช้งานทั่วไปได้แก่:

  1. การทดสอบคุณภาพน้ำ: ใช้ในโรงบำบัดน้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสระว่ายน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ในการตั้งค่าเหล่านี้ เครื่องวัดสามารถตรวจจับการมีอยู่ของแร่ธาตุ เกลือ และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ
  2. การทำฟาร์มแบบไฮโดรโพนิกส์: ใช้ในระบบการทำฟาร์มแบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อวัดระดับสารอาหารในน้ำ การอ่านค่า TDS สามารถช่วยเกษตรกรปรับสารละลายธาตุอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าพืชได้รับสารอาหารที่สมดุลถูกต้อง
  3. การผลิตเครื่องดื่มและอาหาร: เพื่อวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ผลิตรักษาคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้คงเส้นคงวา
  4. กระบวนการทางอุตสาหกรรม: ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำในกระบวนการ เครื่องวัดสามารถตรวจจับการมีอยู่ของสารปนเปื้อนที่อาจขัดขวางกระบวนการ เช่น แร่ธาตุ เกลือ หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ
  5. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม: เพื่อตรวจสอบคุณภาพของลำธาร แม่น้ำ และทะเลสาบได้ ค่า TDS ที่สูงอาจบ่งชี้ว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือมลพิษอื่นๆ

โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีเมื่อจำเป็น

การเลือกซื้อเครื่องวัด TDS Meter

เมื่อเลือกซื้อมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องวัดที่ตรงกับความต้องการของคุณ เคล็ดลับมีดังนี้

1.ช่วงการวัด: เครื่องวัดมีช่วงการวัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องเลือกเครื่องวัดที่สามารถวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลายของคุณได้

ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทดสอบน้ำสำหรับการบริโภคของมนุษย์ คุณอาจต้องการมาตรวัดที่มีช่วง 0-500 ppm (mg/L) และหากคุณกำลังวัดระดับสารอาหารในระบบไฮโดรโปนิกส์ คุณอาจต้องการมาตรวัดที่มีช่วง 0 -5000 ppm (mg/L)

2.ความแม่นยำ: ความแม่นยำของเครื่องวัด TDS มีความสำคัญต่อการวัดค่าที่เชื่อถือได้ มองหามาตรวัดที่มีพิกัดความแม่นยำสูง ควรอยู่ในช่วง ± 3% ของค่าที่อ่านได้

3.การสอบเทียบ: เครื่องวัดต้องการการสอบเทียบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าค่าที่อ่านได้ถูกต้อง มองหาเครื่องวัดที่สอบเทียบได้ง่ายและมาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบอยู่ในชุดหรือแพ็คเก็ตที่มาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบ

4.ความทนทาน: พิจารณาความทนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน มองหามาตรวัดที่สามารถกันน้ำได้และมีโครงสร้างที่แข็งแรง

5.ค่าใช้จ่าย: เครื่องวัดแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มีราคาแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับการออกแบบและคุณภาพสินค้า จึงควรพิจารณางบประมาณและคุณลักษณะที่สำคัญที่เหมาะสมกับความต้องการ