HI2002 เครื่องวัดกรด ด่าง โออาร์พีแบบตั้งโต๊ะ pH/ORP Benchtop ย่านวัดค่า -2.000 ถึง 16.000 pH (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) พร้อมใบรับรอง Certificate

Original price was: ฿30,000.00.Current price is: ฿27,500.00.

เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พีแบบตั้งโต๊ะ pH/ORP Benchtop Meter รุ่น HI2002 เป็นเครื่องวัดค่า pH และ ORP ใช้งานง่าย ให้ความอย่างเที่ยงตรงและความเรียบง่ายในการออกแบบทันสมัย เครื่องวัดจะรับรู้สถานะหัววัด (Electrode) โดยอัตโนมัติโดยรู้ข้อมูลการสอบเทียบ บันทึกค่าการสอบเทียบและผลการวัดค่าไปยังคอมพิวเตอร์หรือ Flash Drive ผ่านพอร์ต USB

 

Line ID
Line ID