AMR300 เครื่องวัด 2 IN 1 ค่า %TDS และความหวานบริกซ์ (Brix) ในกาแฟ ช่วงการวัด TDS: 0.00~25.00% บริกซ์: 0.00~30.00%

Original price was: ฿12,000.00.Current price is: ฿10,000.00.

AMR300 เครื่องวัด 2 IN 1 ค่า %TDS และความหวานบริกซ์ (Brix) ในกาแฟ เครื่องวัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดในกาแฟเพื่อควบคุมรสชาดและความเปรี้ยวของกาแฟ

  • ช่วงการวัดบริกซ์: Brix: 0.00~30.00%
  • ช่วงการวัด TDS: 0.00~25.00%
  • ความแม่นยำ ± 0.20%
Line ID
Line ID