SHIMADZU รุ่น MOC-120H Moisture Balance ช่วงการวัด 0.01% to 100.00% Capacity 120 g

Original price was: ฿156,000.00.Current price is: ฿130,000.00.

Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัย อุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์

  • รองรับขนาดตัวอย่างถึง size ø130 mm
  • จอแสดงผลขั้นต่ำในการชั่งน้ำหนัก 0.001g
  • ย่านการวัดปริมาณความชื้น 0.01% ถึง 100.00%
Line ID
Line ID