HI720 เครื่องวัดความกระด้างจากแคลเซียม ย่านวัด 0.00 – 2.70 ppm (mg/L) ความถูกต้อง ±5%

฿4,256.00

HI720 สามารถตรวจสอบวัดความกระด้างของน้ำจากแคลเซียม เหมาะสำหรับตวรจวัดคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน เเละระบายความร้อน

  • ย่านการวัด 0.00 – 2.70 ppm (mg/L)
  • ความละเอียด 0.01 ppm
  • ความถูกต้อง ±5%
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์