HI97720 สำหรับวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness ย่านวัด 0.00-2.70 มิลลิกรัม/ลิตร ความถูกต้อง ±0.11 mg/L พร้อมใบรับรอง Certificate

฿20,000.00

HI97720 เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติ

  • ย่านการวัด 0.00-2.70 มิลลิกรัม/ลิตร (PPM)
  • ความถูกต้อง ±0.11 mg/L
  • ใบรับรอง (Certificate) จาก USA
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์