WA-60A เครื่องวัด AW ในอาหาร Water Activity Meter ย่านการวัด 0~1.0aw แม่นยำ ±0.02aw

Original price was: ฿36,000.00.Current price is: ฿30,000.00.

เครื่องวัด AW ในอาหาร WA-60A  เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด ช่วยการตัดสินใจส่งสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค สามารถวัดได้เองภายในหน่วยงานไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการภายนอก ใช้งานง่ายด้วยขนาดแบบพกพา

  • ย่านการวัด 0.00~1.00aw
  • ความแม่นยำ ±0.02 Aw
  • แม่นยำสูงสามารถส่งสอบเทียบออก Certificate of Calibration
Line ID
Line ID
รหัสสินค้า: WA-60A หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: