RHS-28ATC เครื่องวัดความเค็มอาหาร (Salinity Refractometer) ย่านวัด 0-28% สเกล 0.2%

฿2,500.00

RHS-28ATC โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น % ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบความเค็มในอาหาร น้ำเกลือและใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิจัยและการทดลองทางคลินิก อุตสาหกรรมทางทะเล การเกษตร การผลิตอาหาร  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  • ย่านการวัด 0-28%
  • สเกล 0.2%
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์