Salt1 สำหรับวัดความเค็มน้ำกร่อย น้ำทะเล ppt ย่านวัด 0-10.00 ppt ความแม่นยำ ±1 % พร้อมชุดกระเป๋าอุปกรณ์

฿3,700.00

Salt1 แบรนด์ Ionix เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเลี้ยงปลา ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียน วิทยาลัย ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • ย่านการวัด 0.00 to 10.00 ppt (g/L)
  • ด้วยความแม่นยำ ±0.01ppt
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์