AR8012 เครื่องวัดความเค็มน้ำ น้ำทะเล น้ำกร่อย Salinity meter ย่านวัด 0.00-50ppt แม่นยำ ±3% พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

Original price was: ฿1,800.00.Current price is: ฿1,500.00.

AR8012 แบรนด์ SmartSensor เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านอาหาร พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเลี้ยงปลา แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียน วิทยาลัย ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • ย่านการวัด 0.00 to 50 ppt (g/L)
  • ความแม่นยำ ±3%
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID