PAL-SALT Probe วัดความเค็มในอาหารแห้ง ปลา ย่านวัด 0.00-7.0 g/100g  แม่นยำ ± 0.1% พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากญี่ปุ่น

฿33,500.00

PAL-SALT Probe จาก ATAGO มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็มในอาหารแห้งเช่นปลาแห้ง เนื่อสัตว์ กันน้ำตามมาตรฐาน IP65 ออกแบบโดยใช้หัววัดและสายวัด (สายวัดยาว 400 mm) ทำให้สามารถวัดความเค็มในเนื้อสัตว์ ปลา อาหารแห้ง ได้เป็นต้น

  • ย่านการวัด 0.00 ถึง 7.0% (g/100g)
  • ด้วยความละเอียด 0.01%
  • ด้วยความแม่นยำ ±0.1%
Line ID
Line ID