HI3835 ชุดทดสอบความเค็มในน้ำ Salinity Test Kit ย่านวัด 0-40 g/kg (ppt) (Method mercuric nitrate) ทดสอบได้ 110 ครั้ง

Original price was: ฿5,500.00.Current price is: ฿5,121.00.

HI3835 เป็นชุดทดสอบสารเคมีที่ใช้วัดความเค็ม มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ ชุดทดสอบมีตัวทำปฏิกิริยาเพียงพอสำหรับการทดสอบ

  • ย่านการวัด  0.0 ถึง 40.0 g/kg (ppt)
  • สามารถทดสอบได้ประมาณ 110 ตัวอย่าง
  • Method mercuric nitrate
Line ID
Line ID