HI3897 ชุดทดสอบน้ำมันมะกอก Olive Oil Acidity Test Kit ย่านการวัด 0.00 to 1.00 % acidity (Method titration)

฿11,000.00

HI3897 เป็นชุดทดสอบน้ำมันมะกอก ใช้วิธี titration ความเป็นกรด (เป็น % oleic acid) คือการวัดพื้นฐานของน้ำมันมะกอก เป็นตัวบ่งชี้หลักของความบริสุทธิ์และความสดของน้ำมันมะกอก ความเป็นกรดเป็นตัวชี้วัดของกรดไขมันอิสระที่อยู่ในน้ำมันซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความบริสุทธิ์

  • ย่านการวัด 0.00 to 1.00 % acidity
  • ความละเอียด 0.01 mL = 0.01%
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์