HI3873 ชุดตรวจหาไนไตรท์ Nitrite Test Kit ย่านการวัด 0.0 ถึง 1.0 mg/L ความละเอียด 0.2 mg/L (Method Chromotropic acid)

Original price was: ฿3,240.00.Current price is: ฿2,993.00.

HI3873 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการวัดกรดไนโตร ให้มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 100 รายการ

  • ย่านการวัด 0.0 ถึง 1.0 mg/L (ppm) NO₂⁻-N
  • ความละเอียด 0.2 mg/L (ppm)
  • Method Chromotropic acid
Line ID
Line ID