ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ Backpack Lab Water Quality Test Kit รุ่น HI3817BP

฿31,920.00

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ Backpack Lab Water Quality Test Kit รุ่น HI3817BP เป็นชุดทดสอบทางเคมี ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แบบกระเป๋าสะพายหลัง เพียบพร้อมด้วยชุดตรวจสอบ Acidity, Alkalinity, Carbon Dioxide, Dissolved Oxygen, Hardness, Nitrate เเละ Phosphate เเละมี เครื่องวัด pH/EC/TDS Meter

Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์