เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus รุ่น HI736 

฿3,500.00

เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus รุ่น HI736 การวัดปริมาณฟอสฟอรัสมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำหลายชนิด

  • ย่านวัด 0 to 200 ppb
  • ความละเอียด1 ppb
  • ความถูกต้อง ±5 ppb
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์