HI736 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus ย่านวัด 0 to 200 ppb ความถูกต้อง ±5 ppb

Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.

เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำทะเล Ultra Low Range Phosphorus รุ่น HI736 การวัดปริมาณฟอสฟอรัสมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำหลายชนิด

  • ย่านวัด 0 to 200 ppb
  • ความละเอียด1 ppb
  • ความถูกต้อง ±5 ppb
Line ID
Line ID