การวัดค่า pH ดิน

การวัดค่า pH ดิน

pH ของดินหมายถึงความเป็นกรดหรือด่าง ของดินเป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนอิสระ (H+) ที่อยู่ในดิน ช่วง pH อยู่ระหว่าง 0-14 โดยมีค่า 7 เป็นกลาง

 • ดินเป็นกรดสูงหากน้อยกว่า 5.0.
 • เป็นกรดปานกลางที่ 5.0 ถึง 6.0
 • เป็นกลางระหว่าง 6.5 ถึง 7.5
 • ความเป็นด่างปานกลางที่ 7.5 ถึง 8.5
 • ความเป็นด่างสูงสำหรับค่ามากกว่า 8.5 ขึ้นไป

ความจำเป็นในการวัดค่า pH ดิน

ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดแสดงให้เห็นว่า pH ของดินควรอยู่ในช่วง 5.5-7.5 ที่ดีที่สุด pH ของดินที่อยู่นอกช่วงที่เป็นกลางสามารถส่งผลต่อความพร้อมของสารอาหารจำเพาะต่อพืช เช่นเดียวกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และก่อโรค

วิธีการวัดค่า pH ดิน

ตอนนี้เราได้สำรวจดินและความสำคัญของ pH แล้ว มาพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถใช้ทดสอบค่า pH ของดินกันได้โดยแบ่งได้เป็น 3 วิธีหลักๆ ได้แก่

แถบทดสอบ pH (pH test strip)

แถบทดสอบ pH (หรือที่เรียกว่า “กระดาษลิตมัส“) คือแถบกระดาษที่ย้อมด้วยสีที่ไวต่อค่า pH เมื่อสัมผัสกับดินที่ชื้น แถบจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ของสารนั้น

การเปลี่ยนสีนี้สอดคล้องกับแผนภูมิสีที่ให้มาพร้อมกับแถบทดสอบ วิธีการทดสอบนี้รวดเร็ว ง่าย และราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียอยู่บ้าง

การใช้งาน

ให้ผสมดินกับน้ำกลั่น (น้ำบริสุทธิ์) สามารใช้น้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้ ผลการทดสอบไม่แม่นยำมากเนื่องจากกระดาษทดสอบมีความละเอียดเพียง 1 หน่วย pH

 • ข้อดี: ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
 • ข้อเสีย: อ่านยาก สูญเสียความแม่นยำ ค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ชุดทดสอบ pH ของดิน (Soil test kit)

ชุดทดสอบสารเคมี pH เปรียบเสมือนแถบทดสอบที่ใช้งานง่าย แต่มีข้อเสียหลายประการ การใช้ชุดทดสอบดินเกี่ยวข้องกับการเพิ่มดิน น้ำกลั่น หรือน้ำ DI และสารเคมีบางชนิด และการอ่านจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

 • ข้อดี: ใช้งานง่าย รวมทุกอย่าง
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ชุดอุปกรณ์หลายชุด อ่านและทิ้งยาก การทดสอบจำนวนจำกัด

เครื่องวัดค่า pH ดินโดยตรง (Soil pH Meters)

เป็นเครื่องมือทดสอบแบบพกพาแบบดิจิทัลที่ใช้อิเล็กโทรดวัดค่า pH การรวมอิเล็กโทรด pH เข้ากับปลอกหุ้มที่ทนทานของเครื่องทดสอบช่วยให้มีความแม่นยำมากกว่าชุดทดสอบหรือแถบทดสอบ อิเล็กโทรดวัดค่า pH จะอ่านค่า pH ในดินหรือสารละลายในดินและแสดงบนหน้าจอ LCD

 • ข้อดี: ขนาดพกพา ความแม่นยำดีกว่า ทำความสะอาดง่าย
 • จุดด้อย: ต้องการทราบวิธีการดูแลอุปกรณ์

แนะนำเครื่องมือสำหรับวัดกรด-ด่างในดินโดยตรงซึ่งให้ความแม่นยำสูงดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก “Soil pH meter

การปรับ pH ในดิน

เอาล่ะตอนนี้คุณรู้ค่า pH ของดินแล้ว และเว้นแต่ว่าคุณมีดินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปลูกพืชส่วนใหญ่ตามธรรมชาติ (ประมาณ 6.5 pH) คุณจำเป็นต้องปรับปรุงดินไปกันเถอะ!

แก้ดินเป็นกรด:

คนส่วนใหญ่ที่ต้องการปรับค่า pH จำเป็นต้องทำให้ดินมีความเป็นด่างมากขึ้น วิธีการทำเช่นนี้คือการเติมความเป็นด่างลงในดิน:

 • เติมปูนขาว (โดยทั่วไปคือแคลเซียมคาร์บอเนต) เป็นส่วนเสริมมาตรฐานของดินโดยใช้เป็นหินปูนธรรมชาติที่บดเป็นผงละเอียด
 • ขี้เถ้าไม้แห้ง (จากเตาผิงหรือเตาถ่านไม้ของคุณ) คือการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

แก้ดินเป็นด่าง:

ซึ่งหมายความว่าดินมีค่า pH ถึง 8-8.5 เราสามารถแก้ไขได้โดยการเติม

 • กำมะถัน. เราเพิ่มกำมะถัน (โดยทั่วไปจะขายเป็น “กรดในดิน”)
 • ใช้อินทรียวัตถุจากไม้ยืนต้นเช่นขี้เลื่อย ไม้สน เป็นต้น) จะทำให้ดินของคุณเป็นกรดอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของ pH จะค่อยเป็นค่อยไป