ค่า pH ของดินปลูกทุเรียน

ค่า pH ของดินปลูกทุเรียน

ทุเรียนเป็นผลไม้จากต้นไม้หลายชนิดที่อยู่ในสกุล Durio หลายคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกมันว่า “ราชาแห่งผลไม้” และสามารถปลูกได้ในสภาพที่เหมาะสม

ค่า pH ดินสำหรับการปลูกทะเรียน

ทุเรียนชอบดินที่มีการระบายน้ำที่ดีและมีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 pH เจริญเติบโตได้ดีบนเนินเขาและเชิงเขา ทุเรียนเจริญเติบโตไม่ดีหากปลูกในบริเวณที่มีระดับความสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเล 600-900 เมตร หากมีสภาพน้ำขัง

สภาพดินที่อุดมสมบูรณ์จะทำให้ต้นไม้เติบโตได้ดีและรวดเร็ว บางครั้งต้นไม้อายุสี่ถึงห้าปีก็เริ่มออกดอกได้ เคล็ดลับอยู่ที่ดิน ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงดินด้วยการปรับสมดุลของระดับ pH

ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ ลึก และระบายน้ำได้ดี (ดินลุ่มน้ำลึกหรือดินร่วนปน) มีอินทรียวัตถุสูง ช่วง pH 5.5-6.5 ดินเหนียวไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเพราะระบายน้ำไม่ดี ต้นกล้าเติบโตแข็งแรงมากขึ้นเมื่อปลูกในกระถางที่มีน้ำหนักเบาและเป็นทรายมากกว่า

ให้ผู้ปลูกหลีกเลี่ยงการใช้มูลสัตว์อินทรีย์ เนื่องจากโรคทุเรียนที่มีปัญหามากที่สุดคือเชื้อรา Phythophera palmivora ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสภาพที่อุดมสมบูรณ์ชื้นที่ระดับพื้นดินรอบลำต้นที่เกิดจากมูลสัตว์และวัสดุคลุมด้วยหญ้า

เครื่องมือวัดดินรุ่นแนะนำ

เป็นเครื่องมือทดสอบแบบพกพาแบบดิจิทัลที่ใช้เครื่องวัดค่า pH คุณภาพสูงเกรดเดียวกับเครื่องที่ใช้วัดในน้ำ (สามารถคาริเบทกับน้ำยาบัฟเฟอร์ 4, 7, 10)

เครื่องมือมาตรฐานสามารถตรวจวัด pH และอุณหภูมิได้โดยตรง หัววัดอิเล็กโทรด pH พิเศษ การชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์อุณหภูมิ การปรับเทียบอย่างต่อเนื่องโดยใช้มาตรฐานการสอบเทียบ (สารละลายบัฟเฟอร์)

สำหรับเครื่องมือวัดดินคุณภาพมาตรฐานดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่เครื่องวัดค่า pH ดินคุณภาพสูง

HI981030

HI981030 เครื่องวัด pH ดิน Soil pH Meter แบบปากกาแบรนด์ Hanna

  • ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
  • ความละเอียด 0.1 pH
  • ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
  • ใบรับรอง (Certificate of Calibration)
HI981030

HI981030 พร้อมใบรับรองคุณภาพ Certificate of Calibration

เครื่องวัด ph ดิน (Soil pH Meter) HI99121 จาก Hanna

  • ช่วงการวัด pH ดิน: -2.00 ถึง 16.00 pH
  • ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
  • ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
  • การสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติด้วยน้ำยา Buffer
  • พร้อมกับใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน
HI99121