เครื่องวัดปุ๋ยในดิน

เครื่องวัดปุ๋ยในดิน

ค่า NPK ของดินบ่งชี้ว่าไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) มีอยู่ในดิน (Soil) มากน้อยเพียงใด พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารหลักสามชนิดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบค่า NPK ของดินหรือพื้นผิว

เนื่องจากคุณสามารถให้ปุ๋ย NPK ภายนอกในปริมาณที่เหมาะสมแก่พืชของคุณได้ตามความต้องการ มาวิเคราะห์กันว่าธาตุอาหารมาโครทั้ง 3 ชนิดนี้ช่วยพืชของคุณได้อย่างไร

 • N ย่อมาจากไนโตรเจน ไนโตรเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่มีใบและสีที่ดี
 • P ย่อมาจากฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสส่งเสริมการสร้างรากและการพัฒนาดอกและผล
 • K ย่อมาจากโพแทสเซียม โพแทสเซียมช่วยในการถ่ายเทน้ำและสารอาหารในพืชของคุณ และช่วยสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังเพิ่มความต้านทานต่อโรคและสนับสนุนระบบรากที่แข็งแรง

พืชต้องการสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน สิ่งสำคัญคือคุณต้องจัดหา NPK และสารอาหารอื่นๆ ให้เพียงพอแก่พืชของคุณ

เครื่องวัดปุ๋ย NPK ในดินรุ่นแนะนำ

HI3895

HI3895 ชุดตรวจสอบ pH และธาตุ NPK ในดินแบรนด์ Hanna

ชุดทดสอบดิน pH และ NPK ในดินรุ่น HI3895 เป็นชุดทดสอบสำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่างและธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก

 • ชุดทดสอบ pH ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)
 • ย่านการทดสอบค่า pH ดินระหว่าง 4 – 9 pH
ดูรายละเอียด HI3895
HI3896

HI3896 ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน

ชุดทดสอบดิน (ทดสอบค่า pH และธาตุ NPK ในดิน) รุ่น HI3896 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่างและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืช สินค้าคุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

 • ทดสอบปริมาณไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
 • ทดสอบค่า pH ดินระหว่าง 4 – 9 pH
 • HI3896 นี้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด
ดูรายละเอียด HI3896

การวัดค่าคอนดัก EC ในดิน

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) เป็นตัวชี้วัดปริมาณสารอาหารหรือแร่ธาตุในดิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพของดิน ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของพืชผล ความพร้อมของธาตุอาหารพืช และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสำคัญของ

ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) คืออะไร

EC ของดินหมายถึงค่าการนำไฟฟ้าของสารแสดงถึงแร่ธาตุต่างๆ ของดิน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของธาตุอาหารในดินชั้นบนที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจัยในการพิจารณาการเจริญเติบโต.

ขนาดของค่า EC สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเข้มข้นไอออนที่ละลายน้ำได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำชลประทานและสารละลายปุ๋ย ค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของแร่ธาตุแสดงเป็นมิลลิซีเมนส์/เซนติเมตร (mS/cm)

หมายเหตุ

EC ในดินไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นแร่ธาตุชนิดใด ค่า NPK อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นการวัดปริมาณโดยรวมของแร่ธาติในดิน โดยใช้หลักการวัดความนำไฟฟ้าในดิน

วิธีการวัด EC ในดิน

HI98331 เครื่องวัด EC ดินหรือ Conductivity ในดิน (Soil EC Meter)

HI98331 ใช้สำหรับวัดค่า Conductivity ซึ่งจะแสดงถึงระดับความสามารถที่น้ำในดินจะนำไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ โดยตรวจสอบว่ามีสารอาหารเพียงพอสำหรับพืชที่จะเข้าสู่ดิน

 • ช่วงวัด EC ดิน 0.00 ถึง 20.00 mS/cm
 • ความแม่นยำ EC ดิน ± 2%
 • การสอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งจุดที่: 12.88 mS/cm หรือ 6.44 ppt (g/L)
 • มาพร้อมกับใบรับรอง Certificate
ดูรายละเอียด HI98331

ความจำเป็นในการวัดค่า pH ดิน

ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดแสดงให้เห็นว่า pH ของดินควรอยู่ในช่วง 5.5-7.5 ที่ดีที่สุด pH ของดินที่อยู่นอกช่วงที่เป็นกลางสามารถส่งผลต่อความพร้อมของสารอาหารจำเพาะต่อพืช เช่นเดียวกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และก่อโรค ดูรายละเอียดวิธีการการวัดค่า pH ของดิน