เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

เป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้สามารถวัดจัดทำผลการวิเคราะห์และตรวจสอบได้ โดยทั่วไปจะตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น การใช้พลังงานแบบเฟสเดียวและสามเฟส, CO2, mV, mA, แรงดันไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

เป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งได้แก่อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง CO2, mV, mA, แรงดันไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


ทำงานโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำภายในสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและเซ็นเซอร์ในการรวบรวมข้อมูล เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ประเภทเครื่องบันทึกข้อมูล

สามารถรับอินพุตประเภทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีแบบหลายอินพุตที่สามารถรับอินพุตได้ตั้งแต่สองขึ้นไปเช่น อุณหภูมิและความชื้น หรืออุณหภูมิและความดัน

ประเภทอินพุตที่พบบ่อยที่สุดได้แก่:

  • อุณหภูมิ: เครื่องบันทึกเหล่านี้สามารถใช้วัดอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก รวมทั้งอุณหภูมิของเหลว
  • ความดัน: วัดความดันของก๊าซและของเหลว รวมทั้งความดันบรรยากาศและแรงดันน้ำ
  • ความชื้น: เครื่องบันทึกความชื้นสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง
  • แรงดันไฟฟ้า: เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสามารถปรับให้เข้ากับการวัดแรงดันใดๆ รวมทั้งแรงดันต่อแรงบิดและโหลดเพื่อบังคับ

การประยุกต์ใช้งาน

  • ตรวจสอบระดับอุณหภูมิและความชื้นของสถานที่จัดเก็บและขนส่ง
  • ให้ข้อมูลการบำรุงรักษาอาคารเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
  • ติดตามสภาพการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการเกษตร
  • ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหาร

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID