เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Meter)

สูตรทางเคมี CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติของบรรยากาศ และยังเกิดจากเมแทบอลิซึมของมนุษย์และสัตว์ การหมัก และกระบวนการเผาไหม้ คาร์บอนไดออกไซด์เองนั้นไม่เป็นพิษ แต่เนื่องจากจะป้องกันการดูดซึมออกซิเจนเมื่อมีความเข้มข้นสูงจึงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับมนุษย์และสัตว์

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Meter)

คาร์บอนไดออกไซด์เองนั้นไม่เป็นพิษ แต่เนื่องจากจะป้องกันการดูดซึมออกซิเจนเมื่อมีความเข้มข้นสูงจึงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับมนุษย์และสัตว์

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ติดไฟและเฉื่อยทางเคมีกล่าวคือไม่เกิดปฏิกิริยา คาร์บอนไดออกไซด์เองนั้นไม่เป็นพิษ แต่เนื่องจากจะป้องกันการดูดซึมออกซิเจนเมื่อมีความเข้มข้นสูงเกินไป จึงเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าอากาศจึงสามารถสะสมในหลุมหรืออูโมงค์ได้

ในสภาพอากาศปกติ การเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิมักจะทำให้แน่ใจได้ว่ามีการผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ ของอากาศอย่างเพียงพอทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิติ

เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นระบบเตือนก๊าซ ในห้องทำงานที่มีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคหรือถูกปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการในปริมาณมาก ความเข้มข้นควรได้รับการตรวจสอบอด้วยเครื่องวัดเช่น

 • ในห้องเก็บไวน์ โรงเบียร์ระหว่างกระบวนการหมักและกลั่นเบียร์
 • ในการผลิตอาหารโดยการหมัก
 • ในโรงเรือน คอกม้า
 • ในห้องเย็นที่มีการเสริม CO2
 • ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

อย่างไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นโรงงานผลิตพลังงานหรือบำบัดน้ำเสีย และในโรงงานที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระบวนการเผาไหม้หรือการสลายตัว พนักงานจะต้องได้รับการปกป้องจากความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานในหลุม บ่อ ไซโล และถัง หรือท่อใต้ดิน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้สะสมอยู่ใกล้พื้นดิน และไม่ถูกพัดพาไปด้วยและเจือจางโดยอากาศแวดล้อมที่ไหลผ่าน

ควรตรวจสอบพื้นที่อันตรายเหล่านี้ด้วย CO2 Meter แบบพกพาก่อนเข้าไปปฎิบัติงาน และเมื่อสัญญาณเตือนจะทำงานและบุคคลนั้นสามารถออกจากเขตอันตรายได้ทันท่วงที

การสัมผัสกับ CO2 สามารถสร้างผลกระทบต่อสุขภาพได้หลากหลาย สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงอาการปวดหัว เวียนศีรษะ กระสับกระส่าย รู้สึกหายใจลำบาก เหงื่อออก เหนื่อยล้า อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง โคม่า ภาวะขาดอากาศหายใจ และอาการชัก

ระดับของ CO2 ในอากาศและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นคือ:

 • 400 ppm: ระดับอากาศภายนอกอาคารเฉลี่ย
 • 400–1,000 ppm: ระดับทั่วไปที่พบในพื้นที่ว่างที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศที่ดี
 • 1,000–2,000 ppm: ระดับที่เกี่ยวข้องกับอาการง่วงนอนและอากาศไม่ดี
 • 2,000–5,000 ppm: ระดับที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัว ง่วงนอน และหยุดนิ่ง เหม็นอับ อากาศอบอ้าว อาจมีสมาธิไม่ดี สูญเสียสมาธิ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น และคลื่นไส้เล็กน้อย
 • 5,000 ppm: สิ่งนี้บ่งชี้ถึงสภาวะอากาศที่ผิดปกติซึ่งอาจมีก๊าซอื่น ๆ ในระดับสูงได้เช่นกัน อาจเกิดความเป็นพิษหรือขาดออกซิเจน นี่คือขีดจำกัดการสัมผัสที่อนุญาตสำหรับการเปิดรับในสถานที่ทำงานรายวัน
 • 40,000 ppm: ระดับนี้เป็นอันตรายทันทีเนื่องจากการกีดกันออกซิเจน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID