AS8700A เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter Range 1~1000 (PPM) ±10 %

Original price was: ฿4,200.00.Current price is: ฿3,500.00.

เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter รุ่น AS8700A เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณ คาร์บอนมอนอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีสูตรทางเคมี ว่า “CO” เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีคารบอนเป็น ส่วนประกอบ

  • ย่านการวัด 1-1000ppm
  • ความละเอียด 1 ppm
  • ความถูกต้อง ±10 %
Line ID
Line ID