DT-8809A เครื่องวัดแสง (Lux Light Meter) CEM ช่วงตรวจวัด 40,000 FC or 400,000 Lux แม่นยำ±5% ฟังก์ชั่น Data Logger เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Original price was: ฿10,200.00.Current price is: ฿8,500.00.

เป็นเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ เครื่องมือวัดสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ท USB ทำให้สามารถบันทึกผลการวัดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ได้ ใช้เซนเซอร์วัดแสงเป็นแบบ Photo Diode ความแม่นยำตามมาตรฐาน C.I.E standard illuminate A(2856K)

  • ย่านวัด 40,000 FC or 400,000 Lux
  • ความแม่นยำ±5%
Line ID
Line ID
รหัสสินค้า: DT-8809A หมวดหมู่: