GM1850 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส BeneTech ย่านวัด 200°C~1850°C แม่นยำ ±1.5 °C D:S อยู่ที่ 80:1

฿12,500.00

BeneTech รุ่น GM1850 สามารถบันทึกค่า MAX, MIN, AVG, DIF ไว้ในหน่ายความจำภายใน เพิ่มความแม่นยำในการวัดด้วย Laser Pointer ทำให้แสดงตำแหน่งที่วัดได้อย่างแม่นยำ ปรับค่า Emissivity (0.1~1.00) ตามวัตถุที่วัดเพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผลการวัดเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน Port RS232

  • ย่านการวัดระหว่าง 200°C~1850°C
  • ความแม่นยำในการวัดที่ ±1.5 °C
  • ค่า D : S อยู่ที่ 80 : 1

 

Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์