HI38041 ชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำรุ่น High Range ย่านการวัด 0.0 – 10.0 mg/L (ppm) ความละเอียด 0.2 mg/L

Original price was: ฿6,000.00.Current price is: ฿5,520.00.

HI38041 High Range  เป็นชุดตรวจสอบทางเคมีสำหรับทดสอบหาปริมาณ ธาตุเหล็กในน้ำ มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 100 ตัวอย่าง

  • ย่านการวัด 0.0 – 10.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.2 mg/L (ppm)
Line ID
Line ID