HI801 เครื่องวัดสเปกโตโฟโต้มิเตอร์ Spectrophotometer

฿145,000.00

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer รุ่น HI801-02 iris  เป็นเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้การวัดความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นได้ทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติตามวิธีการและความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม

  • ความยาวคลื่นที่แม่นยำ  340 nm ถึง 900 nm
  • ความละเอียด 1 nm
  • ความถูกต้อง ±1.5 nm
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์