ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีทนกรด-ด่าง Metering pump รุ่น LMI P+153-728NI

฿11,800.00

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีทนกรด-ด่าง Metering pump รุ่น LMI P+153-728NI แบรนด์ LMI ROYTRONIC USA  ปุ่มปรับ 2 ปุ่ม ปุ่มใหญ่ปรับ Stroke ของการฉีด ปุ่มเล็กปรับ Speed ของ Stroke หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve) ทนต่อกรดด่างและสารเคมี

  • อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน 45 องศา C อัตราการไหล 0.01-1.0 GPH (0.04-3.8 L/H)
  • ความสูงของการดูด 1.5 เมตร แรงดันสูงสุด 110 PSI (7.6 Bar)
  • ใช้ไฟ 220 – 240V 0.34 A
Line ID
Line ID