เครื่องวัดและควบคุมคลอรีน Chlorine Analyzer & Controller รุ่น PCA310

Original price was: ฿159,600.00.Current price is: ฿133,000.00.

เครื่องวัดและควบคุมคลอรีน Chlorine Analyzer & Controller รุ่น PCA310 เป็นชุดวัดและวิเคราะห์ระดับคลอรีนในระบบท่อสำหรับงานด้านสระว่ายน้ำ ระบบน้ำดื่ม ที่มีการนำเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน หลักการทำงานเบื้องต้นเครื่องวัดจะทำการวัดคลอรีนในระบบ เมื่อระดับคลอรีนต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ชุด PCA310 จะทำการสั่ง Pump ของชุดเติมคลอรีน (ไม่รวมอยู่ในชุด PCA310) เพื่อเติมคลอรีนเข้าไปในระบบ จนกระทั่งระดับคลอรีนเป็นไปตามกำหนด

  • ย่านการวัดคลอรีน (Free & Total Chlorine) 0.00 ถึง 5.00 mg/L (ppm)
  • ความถูกต้อง ± 8% หรือ ±0.05 mg/L (PPM)
Line ID
Line ID