AS882 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด แบรนด์ SmartSensor ย่านวัด -18℃~1650℃ แม่นยำ ±2℃ พร้อมใบ Certificate of Calibration

฿8,500.00

SmartSensor รุ่น AS882 สำหรับวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัส Infrared เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่อันตราย พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง พื้นที่แคบ ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สัมผัสงาน ซ่อมบำรุง  ที่มีพื้นที่แคบ หรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดได้ สามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อบันทึกผลการวัดและ Export ข้อมูลเป็น Excel

  • ย่านการวัดระหว่าง -18℃ ถึง 1650℃
  • ความถูกต้อง ± 2% or ± 2 ° C
  • ความละเอียด ± 1% or ± 1 ° C
  • มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์