HI38039 ชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำ Iron Test Kit รุ่น Low Range ย่านการวัด 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) ความละเอียด 0.02 mg/L

Original price was: ฿7,000.00.Current price is: ฿6,319.00.

HI38039 Low Range เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับทดสอบหาปริมาณ ธาตุเหล็กในน้ำ มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 100ตัวอย่าง

  • ย่านการวัด 0.00 to 1.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.02 mg/L (ppm)
Line ID
Line ID