HI38040 ชุดตรวจปริมาณธาตุเหล็กในน้ำรุ่น Medium Range ย่านการวัด 0.0-5.0 mg/L (ppm) มีความละเอียด 0.1 mg/L

Original price was: ฿6,000.00.Current price is: ฿5,520.00.

HI38040 Medium Range เป็นชุดตรวจสอบทางเคมีสำหรับทดสอบหาปริมาณ ธาตุเหล็กในน้ำมาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 100 ตัวอย่าง

  • ย่านการวัด 0.0-5.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.1 mg/L (ppm)
Line ID
Line ID