เครื่องวัดความเค็มของอาหาร Salinity Foodcare Meter รุ่น HI931102 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

Original price was: ฿45,600.00.Current price is: ฿38,000.00.

HI931102 วัด Sodium chloride ด้วยวิธี sodium ion selective electrode เเละรายงานเป็นหน่วย g/L NaCl หรือ % NaCl เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง แสดงค่าโซเดียม / โซเดียมคลอไรด์และอุณหภูมิพร้อมกันและแนะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนการสอบเทียบด้วยสัญลักษณ์กราฟิกที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม

  • ย่านการวัดความเค็ม 0.150 to 1.500 g/L 1.50 to 15.00 g/L 15.0 to 150.0 g/L 150 to 300 g/L 0.00 to 30.00 % NaCl
  • ความละเอียด 0.001 g/L 0.01 g/L 0.1 g/L 1 g/L 0.01 % NaCl
  • ความถูกต้อง ±5% of reading
Line ID
Line ID
รหัสสินค้า: HI931102 หมวดหมู่: