HI97729C เครื่องวัดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ Fluoride Low Range ย่านวัด 0.00 to 2.00 mg/L ความถูกต้อง ±0.03 mg/L พร้อมใบรับรอง Certificate

Original price was: ฿34,000.00.Current price is: ฿31,920.00.

เครื่องวัดปริมาณฟลูออไรด์ Fluoride Low Range รุ่น HI97729C ฟลูออไรด์มักถูกเติมลงไปในน้ำดื่มเพื่อช่วยลดเเละป้องกันฟันผุ เเต่ปริมาณฟลูออไรด์ที่มากเกินก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายจึงต้องมีการตรวจวัดให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ

  • ย่านการวัด 0.00 to 2.00 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.01 mg/L
  • ความถูกต้อง ±0.03 mg/L ±3%
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID