ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีทนกรด-ด่าง Metering pump รุ่น LMI P+113-718NI

Original price was: ฿14,160.00.Current price is: ฿11,800.00.

 ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีทนกรด-ด่าง Metering pump รุ่น LMI P+113-718NI แบรนด์ LMI ROYTRONIC USA  ปุ่มปรับ 2 ปุ่ม ปุ่มใหญ่ปรับ Stroke ของการฉีด ปุ่มเล็กปรับ Speed ของ Stroke หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve)  ทนต่อกรดด่างและสารเคมี ผ่านการตรวจสอบจาก NSF

  • อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน 45 องศา C อัตราการไหล 0.01-0.25 GPH (0.04-0.90 L/H)
  • ความสูงของการดูด 1.5 เมตร แรงดันสูงสุด 250 PSI (17.2 Bar)
  • ใช้ไฟ 220 – 240V 42W
Line ID
Line ID