HI3815 ชุดตรวจหาคลอไรด์ Chloride Test Kit ย่านวัด 0 ถึง 1000 mg/L (ppm) Cl⁻ (Method mercuric nitrate)

Original price was: ฿4,000.00.Current price is: ฿3,259.00.

HI3815 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่วัดคลอไรด์ด้วยวิธีการการไตเตรท คลอไรด์ไอออนเป็นหนึ่งในสารอนินทรีย์ที่สำคัญในน้ำและน้ำเสีย แม้ว่าความเข้มข้นของคลอไรด์ในน้ำจะไม่เป็นเป็นพิษต่อมนุษย์ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้มข้นของคลอไรด์ในระบบหม้อไอน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจากชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งถ้ามีคลอไรด์ในระดับสูงสามารถกัดกร่อนสแตนเลสและเป็นพิษต่อพืช

  • มีย่านการวัด 0 ถึง 1000 mg/L (ppm)
  • สามารถทดสอบได้ประมาณ 110 ตัวอย่าง
  • Method mercuric nitrate
Line ID
Line ID