HI3818 ชุดตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Carbon Dioxide Test Kit ย่านวัด 0 ถึง 100 mg/L (ppm) CO₂ (Method phenolphthalei)

฿1,995.00

HI3818 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยการไตเตรทด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์  การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลสาบและแม่น้ำมีความสำคัญ โดยปกติแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 10 มก/ล

  • มีย่านการวัด 0 ถึง 100 mg/L (ppm) CO₂
  • สามารถทำการทดสอบได้ประมาณ 110 ตัวอย่าง
  • Method phenolphthalein
Line ID
Line ID
รหัสสินค้า: HI3818 หมวดหมู่: ,