HI83224 Chemical Oxygen Demand (Potassium Dichromate Method) และโลหะหนักในน้ำสำหรับน้ำเสีย อ่านบาร์โค๊ดจากหลอดทดลองได้

฿117,040.00

เครื่องวัด COD และสารละลายในน้ำสำหรับน้ำเสียรุ่น HI83224 สำหรับการวัดค่าความต้องการออกซิเจน Chemical Oxygen Demand (COD)และการวัดค่าแอมโมเนีย คลอรีน ไนเตรท ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นต้น ด้วยความถูกต้องแม่นยำและใช้งานง่าย มีโหมดการทำงาน : อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติและแบบ Manual

  • ย่านการวัดค่า COD 0 to 15000 mg/L
  • วัดค่าแอมโมเนีย คลอรีน ไนเตรท ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์