HI3822 ชุดตรวจหาซัลไฟต์ Sulfite Test Kit ช่วงการวัด 0 ถึง 200 mg/L (วิธีการไอโอโดเมตริก Method iodometric)

฿6,384.00

HI3822 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่กำหนดความเข้มข้นของซัลไฟต์ Sulfite  ในช่วงสองช่วง ได้จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์

  • ย่านการทดสอบ 0 ถึง 20 mg/L และ 0 ถึง 200 mg/L HI3822
  • วิธีการไอโอโดเมตริก Method iodometric
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
รหัสสินค้า: ECS000548 หมวดหมู่: , ,