HI97706 เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter ย่านวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L แม่นยำ ± 0.3 mg/L (เครื่องเปล่า) พร้อมใบรับรอง Certificate

Original price was: ฿24,000.00.Current price is: ฿22,344.00.

HI97706 สำหรับการวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ เครื่องวัดนิยมใช้ตรวจวัดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ เเละการตรวจสอบสภาพเเหล่งน้ำ

  • ย่านการวัด 0.0 ถึง 15.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.1 mg/L
  • ความถูกต้อง @ 25°C (77°F) ± 0.3 mg/L ±4% of reading
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID